Mülk Edinme Duası

Mal Mülk Edinme Duası

Ev Sahibi olmak İçin Dua

Mal ve mülk sahibi olmak her insanın Allah'tan dileyeceği dileklerden birisidir. Her insan başını sokacak bir evi olsun ister. Ev almak, mülk sahibi olmak için okunacak dua için öncelikle insanın bunu çok istemesi lazımdır. Allah'u Teâlâ insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) isnana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah'la bağını koparmaya çalışmakta ya da O'nunla bağının farkında olmamaktadır. İnsan, Allah'a yaklaşmaya çalıştıkça, Allah da ona yaklaşmaktadır.

Mülk Edinmek için dua etmek

Mülk edinmek ev almak için dua: Bizler kulluk görevimizi Allah'a Dualar ederek duygu düşüncelerimizi yüce Allah'ımızla paylaşır,O'ndan dualar vasıtasıyla yardım isteriz.

Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:”AllahTeâla hazretleri diyor ki: Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni anınca ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisin­de anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim” (Buhari, Tevhid 50, VIII/212; Müslim, Zikr2, (2675), 111/2061).

Allah Teala ile irtibat kurma, O’nunla bu bağı sürdürme veya güçlendirme yollarından biri duadır. Dua ile Allah’a bağlılığımızı ifade eder, O’na olan inancımızı, sevgimizi pekiş­tiririz. Allah’a hangi dilde ve ne şekilde dua edersek edelim, O bizleri duyar ve duaları­mızı kabul eder.

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler” (Bakara, 2/186).

Ev Sahibi,Mal Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua:

Bismillahirrahmanirrahim*kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr*İnneke alâ külli şey’in kadîr*Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb*

Anlamı:

Mal ve mülk sahibi olmak,maddi ve manevi iktidara erişmek,izzet ve şerefin artması,servet ve saadetinin çoğalmasını isteyen kimse her gün en azından (44) kere yukarıdaki ayet-i kerimeleri okur ve vird edinerek devam ederse ,çok kısa zamanda ev sahibi olur.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Mülk Edinme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları